Цели

Выдержка из устава

Мета та завдання діяльності Організації:

Основною метою Організації є сприяння розвитку роликового спорту всіх видів та напрямків в місті Харкові та Харківській області, пропаганді здорового способу життя серед населення, сприяння підтримці дитячого та юнацького спорту, задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів.

Організація має своїм завданням:

1. Визначати основні напрямки та перспективи розвитку Федерації.

2. Брати участь у розробці та втіленні програм розвитку роликового спорту всіх видів та напрямків, перспективних планів підготовки збірних команд та основних критеріїв формування збірних команд.

3. Брати участь в організації і проведенні турнірів, кубків, першостей, чемпіонатів, у тому числі і міжнародних, з роликового спорту всіх видів та напрямків, інших змагань, зборів та заходів.

4. Надавати допомогу у командируванні членів Федерації на всеукраїнські та міжнародні змагання.

5. Організовувати та проводити для членів Федерації учбово-тренувальні збори до змагань різного рівня.

6. Створювати команду серед своїх членів з інших видів спорту.

7. Сприяти підготовці спортсменів міжнародного рівня, забезпеченню успішних виступів збірних команд у всеукраїнських комплексних в змаганнях, чемпіонатах та першостях України, міжнародних турнірах.

8. Здійснювати підготовку спортсменів членів Федерації до участі у роликових спортивних змаганнях, забезпечення організаційних та фінансових можливостей тренувального процесу членів Федерації.

9. Надавати допомогу членам Федерації у придбанні сучасного обладнання та інвентарю.

10. Сприяти становленню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії, взаєморозуміння між членами Федерації.

11. Брати участь в організації і проведенні наукових досліджень в області роликового спорту всіх видів та напрямків й інших видів спорту.

12. Погоджувати різноманітні підходи членів Федерації до проблем, що відносяться до сфери діяльності Федерації та її членів, по можливості запобігати виникненню конфліктів та суперечок між членами Федерації та забезпечувати впровадження єдиної спільної політики по розвитку роликового спорту всіх видів та напрямків.

13. Забезпечувати дотримання всіма членами Федерації установчих та регламентуючих документів Федерації, правил при проведенні змагань, контролювати проведення останніх серед членів Федерації.

14. Забезпечувати демократичні засади організації і взаємодії членів Федерації, які зокрема виключають дискримінацію щодо членів Федерації з будь-яких підстав.

15. Захищати інтереси членів Федерації у відносинах з державними органами, посадовими особами, громадськими організаціями, всіма третіми особами.

16. Брати участь у наданні правової і соціальної допомоги членам Федерації -спортсменам, тренерам, суддям та іншім фахівцям, проявляти турботу про ветеранів роликового спорту всіх видів та напрямків.

17. Підтримувати зв’язок з державними та іншими громадськими організаціями, які сприяють розвитку роликового спорту всіх видів та напрямків.

18. Надавати організаційну та методичну допомогу всім членам Федерації в питаннях розвитку роликового спорту всіх видів та напрямків.

19. Брати участь у видавництві методичних, довідкових, інформаційних та інших друкованих матеріалів.

20. Брати участь у створенні і розвитку виробництва спортивного обладнання, інвентарю, взуття та одягу.

21. Брати участь у будівництві, реконструкції та експлуатації спортивних майданчиків та споруджень, придбання спортивного інвентарю та устаткування для виконання статутних завдань.

22. Проводити змагання з роликового спорту всіх видів та напрямків, організує спортивно-мистецькі свята, інші заходи серед членів Федерації.

23. Здійснювати перевезення членів Федерації до місця змагань власним транспортом.

24. Здійснювати міжнародні зв’язки згідно постанов Уряду щодо громадських об’єднань.

25. Сприяти соціальному захисту членів організації.

26. Здійснювати пропаганду і популяризацію роликового спорту всіх видів та напрямків серед населення.

27. Засновувати підприємства в порядку встановленому законодавством.

28. Забезпечувати здійснення єдиної дисциплінарної практики щодо всіх членів Федерації.

29. За підсумками сезону проводити нагородження спортсменів – членів Федерації
представляти фахівців, які є членами Федерації, до нагород, заохочень та присвоєння почесних звань.

30. Організувати виготовлення офіційної нагородної та пам’ятної атрибутики, сувенірної продукції Федерації.

31. Висвітлювати роботу Федерації через засоби масової інформації.

Організація також має своїми завданнями в установленому діючим законодавством порядку брати участь у:

1) просвітницькій, навчально-методичній роботі, організації та проведенні лекцій і диспутів, семінарів та майстер-класів;

2) організації і проведенні конференцій, з’їздів, зустрічей, інтерв’ю;

3) зборі, систематизації, узагальненні інформації;

4) літературному редагуванні цієї інформації для обнародування та видавництва інформаційно-пропагандистських матеріалів;

5) створенні дієвого механізму обміну інформацією, досвідом, спілкування членів організації;

6) організації і проведенні статистичних досліджень;

7) співпраці з органами державної влади і місцевого самоврядування у сфері розробки, ініціювання, підготовки і проведення програм, які відповідають цілям діяльності Організації;

8) співпраці з органами державної влади і місцевого самоврядування у сфері розробки нормативних документів;

9) міжнародних програмах, які відповідають цілям діяльності Організації, здійснення і розвитку міжнародних контактів;

10) залученні до співпраці будь-яких осіб (громадян, комерційні і некомерційні організації), здатних надати допомогу в реалізації статутних цілей Організації.

Організація може здійснювати господарську діяльність для досягнення статутних цілей шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.